Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Päivitetty 29.3.2022


 
Yleistä

Yritys: Miranelly Oy (Y- tunnus: 3094133-8)
Verkkokauppa: www.miranelly.com
Meihin saa parhaiten yhteyden tietoturva-asioissa tällä hetkellä sähköpostitse: asiakaspalvelu@miranelly.com

Muut tiedot:

Miranelly Oy
050-3043243 (arkisin klo 12-14)
Käkikatu 34
18130 Heinola (ei käyntiä)

Miranelly.com huolehtii hallussaan olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietoja, joita keräämme asiakas- ja markkinointirekisteriimme.
Päivitämme tätä tietosuojaselostetta esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme ilmoittamaan sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista etukäteen.


Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot


Yritys: Miranelly Oy (Y-tunnus: 3094133-8).
Verkkokauppa: www.miranelly.com

Tarvittaessa voit kysyä tietojen käsittelystä ja tietosuojasta kirjoittamalla meille sähköpostia osoitteeseen: asiakaspalvelu@miranelly.com.


Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme, verkkokauppaamme rekisteröityjen henkilöiden sekä potentiaalisten asiakkaidemme, kuten uutiskirjeemme tilaajien henkilötietoja. Kohdennamme myös mainontaa potentiaalisille asiakkaillemme, joten keräämme myös siihen liittyen dataa. Emme kuitenkaan saa tietoomme enempää tietoja Sinusta kuin on tarpeen, tällöin esimerkiksi nimi, ikä ja sukupuoli ovat lähinnä tiedot, joita hyödynnämme markkinoinnissa.


Minkälaisia henkilötietoja keräämme?


Käsittelemme rekisterissä seuraavia tietoja:

  • nimi, syntymäaika, sukupuoli, äidinkieli
  • yhteystiedot; esimerkiksi osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • tiedot markkinointiluvista ja -kielloista tai muiden vastaavien oikeuksien käytöstä
  • ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa ja muut vastaavat ryhmittelytiedot
  • verkkokauppa- asiakkaiden käyttäjätunnus ja salasana sekä maksutapa
  • asiakkuuteen tai asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, kuten puhelutaltiot, reklamaatiot, palautteet sekä tarpeelliset palveluiden, sisältöjen, viestinnän ja markkinoinnin käyttö- ja osallistumistiedot
  • asiakkaan ilmoittamat kiinnostustiedot sekä asiakkaan antamat tuote-, sisältö- ja palveluarviot
  • tuotesuositukset ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Miten henkilötietoja kerätään?


Keräämme henkilötietoja pääsääntöisesti rekisteröityessäsi verkkokauppaamme tai otettuasi meihin muulla tavoin yhteyttä esimerkiksi eri viestintäkanavien tai sähköisten palveluiden kautta. Näiden lisäksi keräämme ostos- ja asiointitietojasi verkkokauppamme ja muiden asiointirajapintojemme järjestelmistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta, kuten Väestörekisterikeskuksen päivityspalvelusta sekä Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä.


Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Jos olet jo asiakkaamme:


Henkilötietojesi käsittelyn peruste on sopimussuhde yhtiöömme. Käsittelyn ansiosta voimme palvella sinua paremmin sekä ylläpitää ja kehittää jatkuvasti sisältöjä, tietoturvaa, viestintää, markkinointia ja muita liiketoiminnan osa-alueita. Pystymme myös paremmin ehkäisemään väärinkäytöksiä. Lakisääteinen velvoite puolestaan on käsittelyn perusteena muun muassa henkilöiden tunnistamiseen, rahanpesuun ja luotonmyöntöön liittyen.


Jos olet potentiaalinen asiakkaamme:

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena on palveluitamme ja tuotteitamme koskeva markkinointi ja muut myynti- ja markkinointitoimenpiteet. Potentiaalisten asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyllä ei ole muita vaikutuksia kuin markkinointiviestien kohdentaminen.

Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet


Jos olet jo asiakkaamme:


Säilytämme henkilötietojasi rekisterissä niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään enintään 6 vuoden ajan. Huomioithan, että henkilötietojasi voidaan joutua säilyttämään myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai meitä sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.


Jos olet potentiaalinen asiakkaamme:

Säilytämme henkilötietojasi rekisterissä niin kauan kuin uutiskirjeen tilauksesi on voimassa tai niin kauan kuin toimit tehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy ja edellyttäen, että et ole kieltänyt markkinointia. Tällöin rekisterissä voidaan kuitenkin säilyttää osaltasi tieto markkinoinnin kieltämisestä. Henkilötietojasi voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteemme kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.


Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:


Sinulla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiset oikeudet.
Sinulla on oikeus esimerkiksi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja siihen liittyvään profilointiin. Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet muun muassa saada tieto henkilötietojesi käsittelystä, vaatia muutosta tai henkilötietojesi poistamista.
Näissä tapauksissa ota yhteyttä tietoturva@miranelly.com.
 
Rekisterin suojauksen periaatteet


Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisterin tietoja säilytetään sähköisesti suojattuna palomuurein ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Näitä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
 
Yhteydenotot


Tarvittaessa voit kysyä tietojen käsittelystä ja tietosuojasta ensisijaisesti ottamalla yhteyttä sähköpostitse: asiakaspalvelu@miranelly.com.